PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Soudně ověřené překlady

Překlady dokumentů, které je na základě požadavků úřadů nebo peněžních ústavů nutno opatřit doložkou a úředním razítkem soudního tlumočníka do německého jazyka a obráceně.

Jedná se například o oddací a rodné listy, vysvědčení, živnostenské listy, občanské průkazy,  soudní rozsudky, smlouvy, lékařské zprávy, formuláře, úřední dopisy, dědické listiny, výpisy z OR, rejstříky trestů, výplatní pásky apod.

Tlumočení


Jako soudní tlumočnice jsem oprávněna tlumočit při soudních a notářských jednáních. Dále poskytuji tuto službu pro obchodní jednání, prezentace apod. Tlumočení může mít i formu vyřizování s německy mluvící osobou přes telefon.

Běžné překlady bez úředního razítka do německého jazyka a obráceně


Jakékoliv spisy, například životopisy, diplomové práce, rodokmeny, účetní a jiné firemní dokumenty, obchodní a osobní dopisy, články.
Jako soudní tlumočnice a překladatelka pracuji nepřetržitě od roku 1993.