VÝUKOVÁ A LEKTORSKÁ ČINNOST

Výuka německého jazyka v kurzech

- pro začátečníky i pokročilé
- pro mírně pokročilé i věčné začátečníky
- pro děti, studenty i dospělé

Přípravné kurzy

- ke složení mezinárodních zkoušek Zertifikat Deutsch
- ke státním maturitám
- doučování NJ

Konverzační kurzy i kondiční (na oživení paměti)

Kurzy všeobecné němčiny i odborné (např. obchodní, finanční, administrativní, právnická, lékařská, technická terminologie). Obsah přizpůsobím Vašim požadavkům - pro firmy i veřejnost, ve skupinách i jednotlivě.

Kurzy kompletně výukové nebo speciálně zaměřené, např. pouze na
- poslech s porozuměním slyšenému projevu
- překlady
- mluvení
- psaní textů v NJ

Všechny formy kurzů v podobě  intenzivní i dlouhodobé

Výuka českého jazyka jako cizího jazyka pro cizince

- Při práci se zaměřuji na individulání přístup a maximální zapojení kurzanta do výuky za použití moderních vyučovacích metod a komunikativních, z velké části zahraničních učebnic i nahrávek, a vlastního doplňkového výukového materiálu.

- Mám více než 20 let praxe s německým  jazykem, a to jako aprobovaná gymnaziální učitelka, učitelka jazykové školy, lektorka, překladatelka a soudní tlumočnice.

- Učím podle zásady: co nejméně „biflování“, co největší podíl vlastní aktivity při získávání jazykových dovedností přímo v kurzu. Toho lze dosáhnout metodicky promyšlenými hodinami a intenzivním tréninkem jazykových dovedností poslechem, mluvením, čtením a psaním.